Om Solrød 60+ Motion

Foreningens historie


Solrød 60+ Motion blev som forening startet den 1.august 2010.

Baggrunden for foreningen var, at Solrød Kommune i 2007 indgik en 3-årig partnerskabsaftale med Danmarks Idræts Forbund (DIF) om etablering af projektet “Styrketræning for Seniorer 60+”. Projektets formål var at fremme de ældre borgeres sundhedstilstand gennem et styrketrænings tilbud og socialt samvær for friske seniorer i foreningsregi.

 

Det har således været målet fra projektets start, at styrketrænings tilbuddet senest ved aftalens udløb skulle fortsætte i en forening. I forlængelse heraf oprettede deltagerne i projektet i foråret 2010 og med virkning fra 1.august 2010 foreningen

Solrød 60+ Motion som en afdeling under Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI)

 

I starten kunne der trænes 3 gang om ugen i Solrød Idrætscenters (SIC) styrketræningsrum. Træningstiden er senere blevet udvidet således, at vi i dag kan træne alle hverdage dagligt fra kl 12-14, dog om fredag til kl.13.30. 

 

Medlemstilgangen til foreningen har fra starten været høj. Vi er i dag ca. 600 medlemmer, hvilket har bevirket, at vi har måtte oprette en permanent venteliste,

hvorfra vi trækker nye medlemmer. 

 

Medlemmerne instrueres  i den rette brug af redskaber og maskiner af et hold frivillige og ulønnede  instruktører. Disse instruktører  meldte sig ved projektets start tilbage i 2007 som frivillige og fik dengang en kort instruktion i styrketræning af undervisere fra DIF. Instruktør staben er sidenhen udvidet til pt. 25, der løbende bliver efteruddannet ved kurser. Der er altid 1 instruktører til stede, når der trænes. 

 

Foreningen har løbende gennem årene udvidet tilbuddene til medlemmerne, således at

aktiviteterne foruden styrketræning nu også omfatter:


Gymnastik og latinamerikansk dans

Badminton

Fodbold

Stavgang

Golf

Cykelhold


Ovennævnte tilbud ud over styrketræning er dog alle baseret på, at frivillige og ansvarlige tovholdere kører aktiviteterne.


Foreningen afholder ligeledes i årets løb foredrag mm. for medlemmerne, primært om emner for aldersgruppen.

 Foreningen ledes af en aktiv bestyrelse på 7 medlemmer samt 2 suppleanter, der  mødes ca. en gang hver måned. Hvert år i oktober måned afholdes generalforsamling, i henhold til foreningens vedtægter hvor bl.a. medlemmer til bestyrelsen vælges eller genvælges som et fast punkt på dagsordenen.

 

OGJ. 21/3 2018